Bible21Izaiáš40,20

Izaiáš 40:20

Ane­bo obětní­mu daru chudáka, jenž trvan­livé dře­vo vy­bíráa hledá zručného řemeslníka, ať po­staví modlu, co se ne­hýbá?


Verš v kontexte

19 Od­li­té mod­le řemeslníka, pozlacené od zlatníka, s řetíz­ky tepaný­mi ze stříb­ra? 20 Ane­bo obětní­mu daru chudáka, jenž trvan­livé dře­vo vy­bíráa hledá zručného řemeslníka, ať po­staví modlu, co se ne­hýbá? 21 Copak to nevíte? Copak neslyšíte? Copak se vám to od počátku neoznamuje? Copak od za­ložení země ne­ro­zumí­te?

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

20 Chudob­ný si vy­berie za obeť po­z­dvi­hnutia drevo, ktoré ne­prách­niveje a vyhľadá si múd­reho remesel­níka, aby mu postavil rytinu, ktorá by sa ne­poh­la.

Evanjelický

20 Kto je chudob­ný na takú obeť, vy­berie si drevo, ktoré ne­prách­nivie, vy­berie múd­reho remesel­níka, aby po­stavil mod­lu, ktorá sa nek­láti.

Ekumenický

20 Kto je chudob­ný a ne­má na takú obetu, vy­berie si drevo, ktoré ne­prách­nivie, vy­hľadá schop­ného remesel­níka, aby po­stavil mod­lu, ktorá sa nek­láti.

Bible21

20 Ane­bo obětní­mu daru chudáka, jenž trvan­livé dře­vo vy­bíráa hledá zručného řemeslníka, ať po­staví modlu, co se ne­hýbá?

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček