Bible21Izaiáš39,8

Izaiáš 39:8

„S­lovo Hos­po­di­novo, které jsi ře­kl, je dobré,“ od­po­věděl Eze­chiáš. Po­mys­lel si to­tiž: „Za mých dnů bude pokoj a bezpečí.“


Verš v kontexte

6 Hle, při­cházejí dny, kdy vše, co máš v paláci, všech­no, co až dodnes na­shro­máž­di­li tví před­kové, bude odne­seno do Babylo­nu. Ne­zůstane nic, praví Hos­po­din. 7 I tvo­ji synové, tví vlastní po­tom­ci, bu­dou za­ja­ti a stanou se eu­nu­chy v paláci babylon­ského krále!“ 8 „S­lovo Hos­po­di­novo, které jsi ře­kl, je dobré,“ od­po­věděl Eze­chiáš. Po­mys­lel si to­tiž: „Za mých dnů bude pokoj a bezpečí.“

späť na Izaiáš, 39

Príbuzné preklady Roháček

8 Na to po­vedal Ezechiáš Izai­ášovi: Dob­ré je slovo Hos­podinovo, ktoré si hovoril. A ešte povedal: Lebo bude po­koj a prav­da za mojich dní.

Evanjelický

8 Vtedy Chiz­kija po­vedal Izai­ášovi: Dob­ré je slovo Hos­podinovo, ktoré si po­vedal. Po­mys­lel si však: Bude po­koj a bez­pečnosť, po­kiaľ ja budem žiť.

Ekumenický

8 Chiz­kija po­vedal Izai­ášovi: Dob­ré je slovo Hos­podina, ktoré si po­vedal. Mys­lel si však: Bude po­koj a bez­pečnosť, po­kiaľ budem žiť.

Bible21

8 „S­lovo Hos­po­di­novo, které jsi ře­kl, je dobré,“ od­po­věděl Eze­chiáš. Po­mys­lel si to­tiž: „Za mých dnů bude pokoj a bezpečí.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček