Bible21Izaiáš39,3

Izaiáš 39:3

Pak za králem Eze­chiášem přišel pro­rok Iza­iáš a ptal se: „Co říka­li ti muži? Odkud přišli?“ „Přišli z ve­liké dálky, až z Babylonu,“ od­po­věděl Eze­chiáš.


Verš v kontexte

2 Eze­chiáš po­s­ly ra­dostně při­jal a ukázal jim ce­lou svou klenotnici, stříbro, zla­to, balzámy a vý­borný olej. Ukázal jim i ce­lou zbrojnici a všech­no, co se jen našlo v jeho pokladnicích. V ce­lém jeho paláci a v ce­lém jeho pan­ství ne­bylo nic, co by jim Eze­chiáš ne­u­kázal. 3 Pak za králem Eze­chiášem přišel pro­rok Iza­iáš a ptal se: „Co říka­li ti muži? Odkud přišli?“ „Přišli z ve­liké dálky, až z Babylonu,“ od­po­věděl Eze­chiáš. 4 „Co ve tvém paláci viděli?“ ptal se dál. „Viděli všech­no, co v paláci mám,“ od­vě­til Eze­chiáš. „Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal.“

späť na Izaiáš, 39

Príbuzné preklady Roháček

3 Po­tom prišiel prorok Izai­áš ku kráľovi Ezechiášovi a riekol mu: Čo po­vedali tí mužovia a od­kiaľ prišli k tebe? A Ezechiáš odpovedal: Prišli ku mne z ďalekej zeme, z Babylona.

Evanjelický

3 Vtedy prišiel prorok Izai­áš ku kráľovi Chiz­kijovi a po­vedal mu: Čo hovorili oní mužovia? Od­kiaľ prišli k tebe? Chiz­kija od­povedal: Z ďalekej krajiny prišli ku mne, z Babylónie.

Ekumenický

3 Prorok Izai­áš po­tom prišiel ku kráľovi Chiz­kijovi a po­vedal mu: Čo hovorili títo ľudia a od­kiaľ prišli? Chiz­kija od­povedal: Prišli ku mne z ďalekej krajiny, z Babylonu.

Bible21

3 Pak za králem Eze­chiášem přišel pro­rok Iza­iáš a ptal se: „Co říka­li ti muži? Odkud přišli?“ „Přišli z ve­liké dálky, až z Babylonu,“ od­po­věděl Eze­chiáš.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček