Bible21Izaiáš39,2

Izaiáš 39:2

Eze­chiáš po­s­ly ra­dostně při­jal a ukázal jim ce­lou svou klenotnici, stříbro, zla­to, balzámy a vý­borný olej. Ukázal jim i ce­lou zbrojnici a všech­no, co se jen našlo v jeho pokladnicích. V ce­lém jeho paláci a v ce­lém jeho pan­ství ne­bylo nic, co by jim Eze­chiáš ne­u­kázal.


Verš v kontexte

1 V té době babylon­ský král Mar­duk-bal-adan, syn Bal-adanův, po­slal Eze­chiášovi list a dar, ne­boť slyšel o jeho ne­mo­ci a uz­dra­vení. 2 Eze­chiáš po­s­ly ra­dostně při­jal a ukázal jim ce­lou svou klenotnici, stříbro, zla­to, balzámy a vý­borný olej. Ukázal jim i ce­lou zbrojnici a všech­no, co se jen našlo v jeho pokladnicích. V ce­lém jeho paláci a v ce­lém jeho pan­ství ne­bylo nic, co by jim Eze­chiáš ne­u­kázal. 3 Pak za králem Eze­chiášem přišel pro­rok Iza­iáš a ptal se: „Co říka­li ti muži? Odkud přišli?“ „Přišli z ve­liké dálky, až z Babylonu,“ od­po­věděl Eze­chiáš.

späť na Izaiáš, 39

Príbuzné preklady Roháček

2 A Ezechiáš sa im radoval a ukázal im dom svojich klenotov, strieb­ro i zlato, voňavé veci aj výbor­ný olej, celú svoju zbrojáreň i všet­ko, čo sa na­chádzalo v jeho po­kladoch; nebolo veci, ktorej by im nebol ukázal Ezechiáš vo svojom dome i v celom svojom pan­stve.

Evanjelický

2 Chiz­kija sa tomu po­tešil a ukázal im klenot­nicu, strieb­ro a zlato, bal­zamy a vzác­ny olej i celú svoju zbroj­nicu a všet­ko, čo sa na­chádzalo medzi jeho po­klad­mi. Nebolo nič, čo by im Chiz­kija nebol ukázal vo svojom paláci a v celej svojej ríši.

Ekumenický

2 Chiz­kija sa tomu po­tešil a ukázal im klenot­nicu, strieb­ro a zlato, bal­zamy a vzác­ny olej i celú svoju zbroj­nicu, ako aj všet­ko, čo sa na­chádzalo v jeho po­klad­niciach. Nebolo veci, ktorú by im nebol ukázal vo svojom paláci a v celom svojom kráľov­stve.

Bible21

2 Eze­chiáš po­s­ly ra­dostně při­jal a ukázal jim ce­lou svou klenotnici, stříbro, zla­to, balzámy a vý­borný olej. Ukázal jim i ce­lou zbrojnici a všech­no, co se jen našlo v jeho pokladnicích. V ce­lém jeho paláci a v ce­lém jeho pan­ství ne­bylo nic, co by jim Eze­chiáš ne­u­kázal.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček