Bible21Izaiáš39,1

Izaiáš 39:1

V té době babylon­ský král Mar­duk-bal-adan, syn Bal-adanův, po­slal Eze­chiášovi list a dar, ne­boť slyšel o jeho ne­mo­ci a uz­dra­vení.


Verš v kontexte

1 V té době babylon­ský král Mar­duk-bal-adan, syn Bal-adanův, po­slal Eze­chiášovi list a dar, ne­boť slyšel o jeho ne­mo­ci a uz­dra­vení. 2 Eze­chiáš po­s­ly ra­dostně při­jal a ukázal jim ce­lou svou klenotnici, stříbro, zla­to, balzámy a vý­borný olej. Ukázal jim i ce­lou zbrojnici a všech­no, co se jen našlo v jeho pokladnicích. V ce­lém jeho paláci a v ce­lém jeho pan­ství ne­bylo nic, co by jim Eze­chiáš ne­u­kázal. 3 Pak za králem Eze­chiášem přišel pro­rok Iza­iáš a ptal se: „Co říka­li ti muži? Odkud přišli?“ „Přišli z ve­liké dálky, až z Babylonu,“ od­po­věděl Eze­chiáš.

späť na Izaiáš, 39

Príbuzné preklady Roháček

1 Toho času po­slal Merodach Baladan, syn Baladanov, babylon­ský kráľ, Ezechiášovi list a dar, keď počul, že bol ne­moc­ný a že vy­zdravel.

Evanjelický

1 V tom čase babylon­ský kráľ Merodach-Baladán, syn Baladánov, po­slal Chiz­kijovi list a dar; počul totiž, že bol chorý a zo­tavil sa.

Ekumenický

1 V tom čase babylon­ský kráľ Meródak-Baladán, syn Baladána, po­slal Chiz­kijovi lis­ty a dar; do­počul sa totiž, že bol chorý a vy­zdravel.

Bible21

1 V té době babylon­ský král Mar­duk-bal-adan, syn Bal-adanův, po­slal Eze­chiášovi list a dar, ne­boť slyšel o jeho ne­mo­ci a uz­dra­vení.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček