Bible21Izaiáš35,4

Izaiáš 35:4

Řekně­te těm, kdo mají srd­ce bázlivé: „Nebojte se, vzchop­te se! Hle – váš Bůh s po­mstou přichází, se svou odpla­tou vás jde zachránit!“


Verš v kontexte

3 Do­dej­te síly ochabujícím rukám, zpevněte pod­lo­mená ko­le­na. 4 Řekně­te těm, kdo mají srd­ce bázlivé: „Nebojte se, vzchop­te se! Hle – váš Bůh s po­mstou přichází, se svou odpla­tou vás jde zachránit!“ 5 Oči slepých teh­dy prohlédnou, uši hlu­chých se otevřou,

späť na Izaiáš, 35

Príbuzné preklady Roháček

4 Po­vedz­te tým, ktorí sú bojaz­livého srd­ca: Buďte sil­ní! Neboj­te sa! Hľa, váš Bôh prij­de s pomstou, s odplatou Božou; on prij­de a spasí vás.

Evanjelický

4 Po­vedz­te zdeseným srd­ciam: Buďte sil­ní, neboj­te sa! Aj­hľa, váš Boh! Príde po­msta, Božia od­plata. On sám príde a za­chráni vás.

Ekumenický

4 Po­vedz­te malomyseľným: Vzchop­te sa, neboj­te sa! Po­zrite, váš Boh! Príde s pomstou, Božou od­platou, on sám príde, aby vás za­chránil.

Bible21

4 Řekně­te těm, kdo mají srd­ce bázlivé: „Nebojte se, vzchop­te se! Hle – váš Bůh s po­mstou přichází, se svou odpla­tou vás jde zachránit!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček