Bible21Izaiáš35,10

Izaiáš 35:10

Hos­po­di­novi za­chránění se navrátía na Sion při­jdou s jásáním, s věčnou ra­dostí na tvářích. Tehdy je přemůže ra­dost a veselí; zármutek a úpění je opustí.


Verš v kontexte

8 Po­ve­de tudy také stezka, která se Sva­tou cestou bude nazývat. Nepůjde po ní nečistý, bude urče­na jen pro poutníky – ani hloupí na té cestě ne­z­bloudí. 9 Ne­ob­jeví se tam žádný lev, nepůjde tudy divá zvěř, nic ta­kového se tam nenajde. Půjdou po ní ti, kdo bu­dou vy­kou­peni; 10 Hos­po­di­novi za­chránění se navrátía na Sion při­jdou s jásáním, s věčnou ra­dostí na tvářích. Tehdy je přemůže ra­dost a veselí; zármutek a úpění je opustí.

späť na Izaiáš, 35

Príbuzné preklady Roháček

10 a vy­slobodení Hos­podinovi sa na­vrátia a prij­dú na Sion s radost­ným pre­spevovaním, a večná radosť bude na ich hlave, veselos­ti a rados­ti doj­dú, a zár­mutok a vzdychanie utečie.

Evanjelický

10 Vy­slobodení Hos­podinovi sa vrátia, prídu na Sion s plesaním a večná radosť bude na ich tvárach. Do­siah­nu roz­koš a radosť a zmiz­ne žiaľ i vzdychanie.

Ekumenický

10 Vrátia sa tí, ktorých oslobodil Hos­podin, s jasotom prídu na Si­on. Večná radosť bude na ich tvárach, veselosť a jasot zís­kajú a po­minie smútok a vzdychanie.

Bible21

10 Hos­po­di­novi za­chránění se navrátía na Sion při­jdou s jásáním, s věčnou ra­dostí na tvářích. Tehdy je přemůže ra­dost a veselí; zármutek a úpění je opustí.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček