Bible21Izaiáš29,14

Izaiáš 29:14

Pro­to ten­to lid znovu udivím, vykonám s nimi divy divoucí; moudrost je­jich moud­rých vy­mizía vy­tratí se ro­zum ro­zumných.


Verš v kontexte

13 Pro­to Pán praví: Tento lid se ke mně při­bližuje ústya ctí mne svý­mi rty, srdcem jsou mi však vzdálení. Když mě uctívají, není to nic vícnež naučené lid­ské příka­zy. 14 Pro­to ten­to lid znovu udivím, vykonám s nimi divy divoucí; moudrost je­jich moud­rých vy­mizía vy­tratí se ro­zum ro­zumných. 15 Běda těm, kdo své úmys­lypřed Hos­po­di­nem v hloub­ce skrývají, kteří své dílo ve tmě ko­najía mys­lí si: „Kdo nás uvi­dí? Kdo o nás ví?“

späť na Izaiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

14 pre­to hľa, i ja učiním ešte iné div­né veci s tým­to ľudom, div­né a pred­iv­né, a za­hynie múd­rosť jeho múd­rych, a roz­um­nosť jeho roz­um­ných sa skryje.

Evanjelický

14 pre­to, hľa, aj naďalej budem za­ob­chádzať s tým­to ľudom podiv­ne a pred­iv­ne; za­hynie múd­rosť múd­rych a skryje sa roz­um­nosť jeho roz­um­ných.

Ekumenický

14 opäť budem konať divy pre ten­to ľud, div za divom, a múd­rosť jeho mudr­cov sa stratí, roz­um­nosť jeho roz­um­ných sa skryje.

Bible21

14 Pro­to ten­to lid znovu udivím, vykonám s nimi divy divoucí; moudrost je­jich moud­rých vy­mizía vy­tratí se ro­zum ro­zumných.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček