Bible21Izaiáš29,13

Izaiáš 29:13

Pro­to Pán praví: Tento lid se ke mně při­bližuje ústya ctí mne svý­mi rty, srdcem jsou mi však vzdálení. Když mě uctívají, není to nic vícnež naučené lid­ské příka­zy.


Verš v kontexte

12 A když ji dá­te něko­mu, kdo číst ne­u­mí, se slovy: „Pro­sím čti,“ od­po­ví: „Ne­u­mím číst.“ 13 Pro­to Pán praví: Tento lid se ke mně při­bližuje ústya ctí mne svý­mi rty, srdcem jsou mi však vzdálení. Když mě uctívají, není to nic vícnež naučené lid­ské příka­zy. 14 Pro­to ten­to lid znovu udivím, vykonám s nimi divy divoucí; moudrost je­jich moud­rých vy­mizía vy­tratí se ro­zum ro­zumných.

späť na Izaiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

13 A tak povedal Pán: Pre­tože sa blíži ten­to ľud svojimi ús­tami a svojimi rtami ma ctí, kým svoje srd­ce vzdialil odo mňa, a že ich bázeň, ktorou sa ma boja, je na­učeným pri­kázaním ľudí,

Evanjelický

13 Pán riekol: Pre­tože sa mi pri­bližuje ten­to ľud svojimi ús­tami a perami ma ctí, ale jeho srd­ce sa vzďaľuje odo mňa a ich bázeň predo mnou je len na­učeným ľud­ským príkazom,

Ekumenický

13 Pán po­vedal: Pre­tože sa mi ten­to ľud chce stať blíz­kym iba svojimi ús­tami a ctí si ma iba svojimi perami, no jeho srd­ce je ďaleko odo mňa a jeho bázeň voči mne je na­učeným ľud­ským príkazom,

Bible21

13 Pro­to Pán praví: Tento lid se ke mně při­bližuje ústya ctí mne svý­mi rty, srdcem jsou mi však vzdálení. Když mě uctívají, není to nic vícnež naučené lid­ské příka­zy.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček