Bible21Izaiáš24,2

Izaiáš 24:2

Stejně do­padne kněz i kmán, otrok i jeho pán, děvečka i její paní, ti, kdo ku­pují i kdo prodávají, věřitelé i dlužníci, lichváři i je­jich obě­ti.


Verš v kontexte

1 Hle, Hos­po­din vy­plení zemi, zcela ji zpustoší; zohaví její vzezření, její obyva­te­le roz­ptýlí. 2 Stejně do­padne kněz i kmán, otrok i jeho pán, děvečka i její paní, ti, kdo ku­pují i kdo prodávají, věřitelé i dlužníci, lichváři i je­jich obě­ti. 3 Zem bude úplně vypleněna, o všech­no bude olou­pe­na – ta­kové slovo vy­šlo od Hos­po­di­na!

späť na Izaiáš, 24

Príbuzné preklady Roháček

2 A bude kňaz ako človek z ľudu, pán ako jeho sluha, pani jako jej slúžka, predávajúci jako kupujúci, ten, kto si požičiava jako ten, kto vy­požičiava, veriteľ ako dlžník.

Evanjelický

2 Po­tom bude ľud ako kňaz, sluha ako jeho pán, slúžka ako jej pani, kupujúci ako predávajúci, požičiavajúci ako ten, čo si požičiava, veriteľ ako dlžník.

Ekumenický

2 Rov­nako bude na tom ľud i kňaz, sluha i jeho pán, slúžka i jej pani, predavač i kupec, ten, čo požičiava, i ten, čo dl­huje, veriteľ i dlžník.

Bible21

2 Stejně do­padne kněz i kmán, otrok i jeho pán, děvečka i její paní, ti, kdo ku­pují i kdo prodávají, věřitelé i dlužníci, lichváři i je­jich obě­ti.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček