Bible21Izaiáš24,16

Izaiáš 24:16

Slyší­me chvalo­z­pěv z nejza­zších krajů: „Sláva Spravedlivému!“ Já ale říkám: „Zle je mi, zle je mi! Běda mi – zrád­ci zradili, zrádci zrádně zradili!“


Verš v kontexte

15 Pro­to i na východě chval­te Hospodina, jméno Hos­po­di­na, Boha Izraelova, ať zní na mořských po­břežích. 16 Slyší­me chvalo­z­pěv z nejza­zších krajů: „Sláva Spravedlivému!“ Já ale říkám: „Zle je mi, zle je mi! Běda mi – zrád­ci zradili, zrádci zrádně zradili!“ 17 Strach a prach a past­na te­be, kdo zemi obýváš!

späť na Izaiáš, 24

Príbuzné preklady Roháček

16 Od najďaľšieho kraja zeme čujeme pies­ne o kráse spraved­livého. A ja hovorím: Oj, ja biedny, hyniem, hyniem! Beda mi! Ne­ver­ní robia ne­ver­ne a šered­ne robia ne­ver­ní ne­ver­ne.

Evanjelický

16 Od okrajov zeme počujem chválo­spevy: Česť buď Spravod­livému! Ja som však po­vedal: Mám tajom­stvo, mám tajom­stvo: Beda vierolom­ným, ktorí sa spreneverili, a vierolom­ní sa ne­smier­ne spreneverili.

Ekumenický

16 Od končín zeme sme počuli chválo­spevy: Sláva Spravod­livému! Ja som však po­vedal: Strácam sa, strácam, beda mi! Zrad­covia zrádzajú, vierolom­ní sa do­púšťajú veľkej zrady.

Bible21

16 Slyší­me chvalo­z­pěv z nejza­zších krajů: „Sláva Spravedlivému!“ Já ale říkám: „Zle je mi, zle je mi! Běda mi – zrád­ci zradili, zrádci zrádně zradili!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček