Bible21Izaiáš23,5

Izaiáš 23:5

Jakmi­le se o tom do­zvědí v Egyptě, zachváceni bu­dou bo­lestí nad Týrem.


Verš v kontexte

4 Za­styď se, Si­do­ne, mořská pevnosti, neboť moře promluví: „Nerodím, nemám bolesti, nevychovávám dívky ani mladíky.“ 5 Jakmi­le se o tom do­zvědí v Egyptě, zachváceni bu­dou bo­lestí nad Týrem. 6 Uprch­ně­te někam za moře, obyvatelé po­břeží, kví­lej­te!

späť na Izaiáš, 23

Príbuzné preklady Roháček

5 Jako pôsobila zvesť Egyp­ta - Ľudia sa svíjali od hrôzy - tak bude pôsobiť aj zvesť Týru.

Evanjelický

5 Keď dôj­de správa o tom do Egyp­ta, za­chvejú sa ako pri správe o Týre.

Ekumenický

5 Keď príde o tom správa do Egyp­ta, budú skľúčení z toho, čo počujú o Týre.

Bible21

5 Jakmi­le se o tom do­zvědí v Egyptě, zachváceni bu­dou bo­lestí nad Týrem.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček