Bible21Izaiáš23,12

Izaiáš 23:12

Ře­kl: „Ne­bu­deš se už radovat, zprzněná panno, Dce­ro sidonská!“ Vzhůru! Na Kypr vy­dej se! Ani tam ale pokoj nena­jdeš.


Verš v kontexte

11 Hos­po­din vztáhl ruku na moře, aby otřá­sl královstvími; přikázal ohledně Fénicie, aby byly zniče­ny její pevnosti. 12 Ře­kl: „Ne­bu­deš se už radovat, zprzněná panno, Dce­ro sidonská!“ Vzhůru! Na Kypr vy­dej se! Ani tam ale pokoj nena­jdeš. 13 Jen se podívej na zemi Chaldejských, na lid, jenž byl a není víc. Asyřané ji za­ne­cha­li pouštní havěti, obléhací věže vztyči­li pro­ti ní, její paláce zbořili, zbyly hro­ma­dy roz­va­lin.

späť na Izaiáš, 23

Príbuzné preklady Roháček

12 a riekol: Nebudeš sa viacej veseliť, ty znásilnená pan­no dcéry Sidona! Vstaň, pre­plav sa do Kit­tíma, ale ani tam nebudeš mať od­počin­ku.

Evanjelický

12 Riekol: Nejasaj už, zhanobená pan­na, dcéra Sidón! Vstaň, prej­di na Cyp­rus, ani tam nenáj­deš po­koj.

Ekumenický

12 Po­vedal: Už viac ne­plesaj, utláčaná pan­na, dcéra Sidonu! Vstaň, pre­plav sa ku Kit­tejom, ale ani tam nebudeš mať po­koj.

Bible21

12 Ře­kl: „Ne­bu­deš se už radovat, zprzněná panno, Dce­ro sidonská!“ Vzhůru! Na Kypr vy­dej se! Ani tam ale pokoj nena­jdeš.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček