Bible21Izaiáš23,1

Izaiáš 23:1

Or­tel nad Týrem: Zámořské lo­di, kví­lej­te – váš do­mov zničen je! Cestou ze země kyper­sképo­zna­li, jak to je.


Verš v kontexte

1 Or­tel nad Týrem: Zámořské lo­di, kví­lej­te – váš do­mov zničen je! Cestou ze země kyper­sképo­zna­li, jak to je. 2 Zmlkně­te, obyva­te­lé pobřeží, vy, kup­ci sidonští, kteří jste z ná­mořnictví zbo­hat­li! 3 Přes velké vody jste vo­zi­li zrno Šíchoru, z úro­dy Nilu jsi, Týre, tyl, byl jsi tržištěm národů.

späť na Izaiáš, 23

Príbuzné preklady Roháček

1 Bremä Týru. Kvíľte, lode Taršíša, lebo bude spustošený tak, že nezos­tane z neho domu, ani už nebude kam voj­sť. Zo zeme Kit­tím zjavené im to bude.

Evanjelický

1 Výrok o Týre. Kvíľte, taršíšs­ke lode, lebo je spus­tošený váš domov. Pri príchode z Cyp­ru im je to zjav­né.

Ekumenický

1 Výrok proti Týru: Kvíľte, lode taršíšs­ke, lebo sú zničené domy; do­zvedeli sa o tom, keď prišli z krajiny Kit­tejov.

Bible21

1 Or­tel nad Týrem: Zámořské lo­di, kví­lej­te – váš do­mov zničen je! Cestou ze země kyper­sképo­zna­li, jak to je.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček