Bible21Izaiáš22,24

Izaiáš 22:24

Na něm bude viset všech­na váha jeho ot­cov­ského do­mu, jeho ra­to­lestí a výhonků – vše­možné drobné nádobí od po­hárků až po džbá­ny.


Verš v kontexte

23 Za­pustím ho jako hřeb v pevné zdi a stane se trůnem chlou­by svého ot­cov­ského do­mu. 24 Na něm bude viset všech­na váha jeho ot­cov­ského do­mu, jeho ra­to­lestí a výhonků – vše­možné drobné nádobí od po­hárků až po džbá­ny. 25 V ten den, praví Hos­po­din zástupů, onen hřeb za­puštěný v pevné zdi po­vo­lí, vy­lo­mí se a spadne a náklad na něm visící se roz­tříští. Tak pro­mlu­vil Hos­po­din.

späť na Izaiáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

24 A po­vešajú na neho rôz­ne výrastky a jalové výhon­ky všet­ku slávu domu jeho ot­ca, všet­ky nádoby, i tú naj­menšiu z nich, od nádob medeníc až po všet­ky nádoby kožíc.

Evanjelický

24 Keď však za­vesia naň všet­ku ťar­chu jeho ot­cov­ského domu, výhon­ky a výras­t­ky i naj­menšie nádoby od čiaš po krčahy,

Ekumenický

24 Za­vesia naň celú ťar­chu domu jeho ot­ca, výhon­ky a výras­t­ky, všet­ky malé nádoby od misiek až po všet­ky krčahy.

Bible21

24 Na něm bude viset všech­na váha jeho ot­cov­ského do­mu, jeho ra­to­lestí a výhonků – vše­možné drobné nádobí od po­hárků až po džbá­ny.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček