Bible21Izaiáš2,12

Izaiáš 2:12

Hos­po­din zástupů to­tiž chys­tá denpro všech­ny pyšné nadutce, pro všech­ny, kdo se po­vyšujía bu­dou poníženi –


Verš v kontexte

11 Ponížen bude hrdý po­hled člověka, lidská pý­cha bude sražena; jen Hos­po­din bude vy­výšenv ten den. 12 Hos­po­din zástupů to­tiž chys­tá denpro všech­ny pyšné nadutce, pro všech­ny, kdo se po­vyšujía bu­dou poníženi – 13 pro všech­ny ztepi­lé li­banon­ské cedry, pro všech­ny statné bášan­ské du­by,

späť na Izaiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo deň Hos­podina Zá­stupov sa blíži na každého pyšného a vy­sokého i na každého po­vzneseného, a bude ponížený,

Evanjelický

12 Pre­tože Hos­podin moc­nos­tí určil is­tý deň proti všet­kému, čo je pyšné a vy­čnievajúce, proti všet­kému, čo je vy­výšené a vy­soké:

Ekumenický

12 lebo to bude deň Hos­podina zá­stupov proti všet­kým pyšným a po­výšeným, aj proti všet­kému vy­výšenému — to bude znížené.

Bible21

12 Hos­po­din zástupů to­tiž chys­tá denpro všech­ny pyšné nadutce, pro všech­ny, kdo se po­vyšujía bu­dou poníženi –

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček