Bible21Izaiáš19,3

Izaiáš 19:3

Duch Egyp­ta se zce­la vytratí, na čem se uradí, to překazím. Budou se ra­dit s mod­la­mi a nebožtíky, s věšt­ci a du­chaři,


Verš v kontexte

2 Po­pudím Egypt pro­ti Egyptu, aby bo­joval bra­tr pro­ti bratrua pří­tel pro­ti příteli, město pro­ti městua králov­ství pro­ti králov­ství. 3 Duch Egyp­ta se zce­la vytratí, na čem se uradí, to překazím. Budou se ra­dit s mod­la­mi a nebožtíky, s věšt­ci a du­chaři, 4 já ale Egypt vy­dám ne­lítostné­mu vládci, krutý král bude vládnout nad nimi, praví Panovník, Hos­po­din zástupů.

späť na Izaiáš, 19

Príbuzné preklady Roháček

3 A roz­leje sa duch Egyp­ta v jeho vnútor­nos­tiach, a jeho radu po­hl­tím, a budú sa pýtať modiel a mrm­lajúcich čarodej­níkov, veštec­kých duchov zom­relých a vedom­cov.

Evanjelický

3 Vy­desí sa duch Egypťanov a zničím ich zámery. Budú sa pýtať bôžikov a čarodej­níkov, duchov mŕt­vych a vešt­cov.

Ekumenický

3 Egypt stratí od­vahu, pre­kazím ich plány a prídu sa vy­zvedať k modlám, k zaklínačom, vy­volávačom duchov a vešt­com.

Bible21

3 Duch Egyp­ta se zce­la vytratí, na čem se uradí, to překazím. Budou se ra­dit s mod­la­mi a nebožtíky, s věšt­ci a du­chaři,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček