Bible21Izaiáš19,24

Izaiáš 19:24

V ten den bude Iz­rael s Egyp­tem a Asýri­í tvořit tro­jici a bude požeh­náním upro­střed svě­ta,


Verš v kontexte

23 V ten den se otevře ces­ta z Egyp­ta do Asýrie. Asyřané bu­dou cho­dit do Egyp­ta a Egypťané do Asýrie; Egypťané s Asyřa­ny bu­dou uctívat Boha spo­lečně. 24 V ten den bude Iz­rael s Egyp­tem a Asýri­í tvořit tro­jici a bude požeh­náním upro­střed svě­ta, 25 je­muž Hos­po­din zástupů požeh­ná: „Požeh­nán buď Egypt, můj lid, Asýrie, dílo ru­kou mých, a Iz­rael, mé dědictví!“

späť na Izaiáš, 19

Príbuzné preklady Roháček

24 Toho dňa bude Iz­rael tretím k Egyp­tu a k As­sýrii, požeh­naním pro­stred zeme.

Evanjelický

24 V ten deň Iz­rael ako tretí s Egyp­tom a Asýri­ou bude upro­stred zeme požeh­naním,

Ekumenický

24 V ten deň bude Iz­rael tretí pop­ri Egyp­te a Asýrii; budú upro­stred zeme požeh­naním,

Bible21

24 V ten den bude Iz­rael s Egyp­tem a Asýri­í tvořit tro­jici a bude požeh­náním upro­střed svě­ta,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček