Bible21Izaiáš19,2

Izaiáš 19:2

Po­pudím Egypt pro­ti Egyptu, aby bo­joval bra­tr pro­ti bratrua pří­tel pro­ti příteli, město pro­ti městua králov­ství pro­ti králov­ství.


Verš v kontexte

1 Or­tel nad Egyptem: Hle – Hos­po­din žene se na rych­lém oblaku, blíží se k Egyptu! Egyptské mod­ly před ním třesou se, srdce Egyp­ta se stra­chy roz­plyne. 2 Po­pudím Egypt pro­ti Egyptu, aby bo­joval bra­tr pro­ti bratrua pří­tel pro­ti příteli, město pro­ti městua králov­ství pro­ti králov­ství. 3 Duch Egyp­ta se zce­la vytratí, na čem se uradí, to překazím. Budou se ra­dit s mod­la­mi a nebožtíky, s věšt­ci a du­chaři,

späť na Izaiáš, 19

Príbuzné preklady Roháček

2 Lebo podpichnem Egypťana proti Egypťanovi, a budú bojovať brat proti svoj­mu bratovi a blížny proti svoj­mu blížnemu, mes­to proti mes­tu, kráľov­stvo proti kráľov­stvu.

Evanjelický

2 Popudím Egypťanov proti Egypťanom, takže bude bojovať brat proti bratovi, jeden proti druhému, mes­to proti mes­tu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu.

Ekumenický

2 Popudím Egypťanov medzi sebou, budú bojovať brat proti bratovi, priateľ proti priateľovi, mes­to proti mes­tu, kráľov­stvo proti kráľov­stvu.

Bible21

2 Po­pudím Egypt pro­ti Egyptu, aby bo­joval bra­tr pro­ti bratrua pří­tel pro­ti příteli, město pro­ti městua králov­ství pro­ti králov­ství.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček