Bible21Izaiáš17,8

Izaiáš 17:8

Ne­bu­de už vzhlížet k ol­tářům, k vlastno­ruční­mu dílu, přestane ob­divovat po­svátné kůly a ka­di­dlové ol­táříky, jež si sám vy­ro­bil.


Verš v kontexte

7 V ten den člověk vzhlédne ke své­mu Tvůrci, k Svaté­mu iz­rael­ské­mu po­hled ob­rátí. 8 Ne­bu­de už vzhlížet k ol­tářům, k vlastno­ruční­mu dílu, přestane ob­divovat po­svátné kůly a ka­di­dlové ol­táříky, jež si sám vy­ro­bil. 9 V ten den bu­dou je­jich mo­cná měs­ta opuště­na, jako když Hivej­ci a Emo­rej­ci utek­li před syny Iz­rae­le – všu­de samá pusti­na.

späť na Izaiáš, 17

Príbuzné preklady Roháček

8 A nebude hľadieť na ol­táre, na dielo svojich rúk, ani ne­poz­rie na to, čo učinili jeho prs­ty, ani na háje ani na mod­lár­ske obrazy sln­ka.

Evanjelický

8 Ne­po­hliad­ne na ol­táre, dielo svojich rúk, a ne­poz­rie na to, čo zhotovili jeho prs­ty, ani na ašéry a ol­táre na kadenie.

Ekumenický

8 Už ne­up­rie zrak na ol­táre, na dielo svojich rúk, nebude hľadieť na to, čo vy­tvorili jeho prs­ty, ani na ašéry, ani na kadid­lové ol­táre.

Bible21

8 Ne­bu­de už vzhlížet k ol­tářům, k vlastno­ruční­mu dílu, přestane ob­divovat po­svátné kůly a ka­di­dlové ol­táříky, jež si sám vy­ro­bil.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček