Bible21Izaiáš15,5

Izaiáš 15:5

Mé srd­ce nad Moábem běduje! K Co­a­ru proudí jeho uprchlíci, až k Eglat-šelišiji. Luchitským svahems pláčem stoupají, cestou k Cho­ro­naim­nad zkázou bě­dují.


Verš v kontexte

4 Cheš­bon a Ele­ale bědují, jejich nářek zní až do Jahcy. Moábští bo­jovníci křičí na poplach, jejich duše je zděšená. 5 Mé srd­ce nad Moábem běduje! K Co­a­ru proudí jeho uprchlíci, až k Eglat-šelišiji. Luchitským svahems pláčem stoupají, cestou k Cho­ro­naim­nad zkázou bě­dují. 6 Z nimrim­ských vod zby­la pustina, tráva je spálená, bylina uvadla, zeleň zmize­la.

späť na Izaiáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

5 a povie: Moje srd­ce kričí pre Moába. Oj, jeho závory! Až po Coár počuť krik ako ryk trojročnej jalovice! Lebo plačúc vy­stupujú hore luchit­ským svahom, lebo ces­tou do Choronaima po­z­dvih­nú krik ú­pl­ného skrúšenia,

Evanjelický

5 Moje srd­ce kričí o po­moc pre Moáb, jeho utečen­ci bežia po Cóar, po Eg­lat Šelíšij­já, lebo po svahu lúchit­skom s plačom vy­stupujú; lebo na ces­te k Choronajimu dvíha sa nárek nad zničením.

Ekumenický

5 Moje srd­ce kričí kvôli Moábu, jeho utečen­ci sú až po Cóar, v Eglat-Šelišija. S plačom vy­stupujú po luchít­skych úbočiach, na ces­te do Chóronajimu sa stupňuje nárek nad skazou.

Bible21

5 Mé srd­ce nad Moábem běduje! K Co­a­ru proudí jeho uprchlíci, až k Eglat-šelišiji. Luchitským svahems pláčem stoupají, cestou k Cho­ro­naim­nad zkázou bě­dují.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček