Bible21Izaiáš13,3

Izaiáš 13:3

Svým po­svěceným dal jsem příkazy, povolal jsem své hrdiny, své roz­jařené vítěze, aby vy­ko­na­li můj hněv.


Verš v kontexte

2 Zvedně­te ko­rouhev na ho­lém návrší, hlasitě na ně křikněte, rukou jim pokyňte, ať vtrh­nou do bran vznešených. 3 Svým po­svěceným dal jsem příkazy, povolal jsem své hrdiny, své roz­jařené vítěze, aby vy­ko­na­li můj hněv. 4 Slyš ten hř­mot na horách – ja­ko když táh­ne armáda! Slyš lo­moz králov­ství a shro­mážděné náro­dy – Hos­po­din zástupů chys­tá voj­sko do války!

späť na Izaiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

3 Ja som pri­kázal svojim po­sväteným, aj som po­volal svojich hr­dinov pre svoj hnev, tých, ktorí sa veselia z môj­ho vy­výšenia.

Evanjelický

3 Ja som roz­kázal tým, čo sa mi za­svätili, na uplat­nenie svoj­ho hnevu zvolal som aj svojich hr­dinov, ktorí jasajú nad mojou zvr­chovanosťou.

Ekumenický

3 Ja som vy­dal roz­kaz svojim za­sväten­com a pre svoj hnev som za­volal svojich hr­dinov, ktorí jasajú nad mojou velebou.

Bible21

3 Svým po­svěceným dal jsem příkazy, povolal jsem své hrdiny, své roz­jařené vítěze, aby vy­ko­na­li můj hněv.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček