Bible21Izaiáš11,9

Izaiáš 11:9

Už žádná zlo­ba, už žádná záhu­banikde na ce­lé mé svaté hoře – země bude plná po­znání Hospodina, tak jako vody na­plňují moře!


Verš v kontexte

8 Ne­mluvně si bude hrát nad dírou zmije, batole sáh­ne do hadího doupě­te. 9 Už žádná zlo­ba, už žádná záhu­banikde na ce­lé mé svaté hoře – země bude plná po­znání Hospodina, tak jako vody na­plňují moře! 10 V ten den bude kořen Jišajův vztyčen jako ko­rouhev pro lid­ské zástu­py a bu­dou ho vy­hledávat náro­dy, ne­boť jeho odpoči­nutí bude slavné.

späť na Izaiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

9 Ne­uškodia ani nezahubia na celom vr­chu mojej svätos­ti, lebo zem bude pl­ná známos­ti Hos­podinovej, tak ako čo vody po­krývajú more.

Evanjelický

9 Nebudú zle robiť ani škodiť ni­kde na mojom svätom vr­chu, lebo zem bude pl­ná po­znania Hos­podina, ako vody po­krývajú more.

Ekumenický

9 Ni­kde na mojom svätom vr­chu nebudú robiť zle ani škodiť, lebo zem sa na­pl­ní po­znaním Hos­podina, ako sa more na­pĺňa vodami.

Bible21

9 Už žádná zlo­ba, už žádná záhu­banikde na ce­lé mé svaté hoře – země bude plná po­znání Hospodina, tak jako vody na­plňují moře!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček