Bible21Izaiáš11,13

Izaiáš 11:13

Efrai­mova závist vymizí, Judova ne­vraživost bude skončena. Efraim už ne­bu­de závi­dět Judovi, Juda přestane Efrai­ma na­pa­dat.


Verš v kontexte

12 Před náro­dy zvedne korouhev, shromáždí ro­ze­h­naný Izrael; rozptýleného Judu po­sbíráze čtyř světových stran. 13 Efrai­mova závist vymizí, Judova ne­vraživost bude skončena. Efraim už ne­bu­de závi­dět Judovi, Juda přestane Efrai­ma na­pa­dat. 14 Vrh­nou se na západ, na fi­lištín­ské svahy, národy na východě spo­lu vyplení. Vztáhnou své ruce na Edom a Moáb, i Amon­ci je bu­dou po­s­lou­chat.

späť na Izaiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

13 Potom uhne žiar­livosť Ef­rai­mova, a protiv­níci Júdovi budú vy­plienení. Ef­raim nebude žiar­liť na Júdu, a Júda nebude sužovať Ef­rai­ma.

Evanjelický

13 Žiar­livosť Ef­rajima ustúpi a protiv­níci Júdu budú vy­hubení. Ef­rajim nebude žiar­liť na Júdu a Júda nebude sužovať Ef­rajim.

Ekumenický

13 Po­minie žiar­livosť Ef­rajima, ne­priatelia Jud­ska budú vy­hubení, Ef­rajim nebude žiar­liť na Jud­sko a Jud­sko nebude utláčať Ef­rajim.

Bible21

13 Efrai­mova závist vymizí, Judova ne­vraživost bude skončena. Efraim už ne­bu­de závi­dět Judovi, Juda přestane Efrai­ma na­pa­dat.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček