Bible21Izaiáš10,4

Izaiáš 10:4

Ne­z­bu­de vám než se krčit s vězni, než padnout mezi mrtvými. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chys­tá udeřit!


Verš v kontexte

3 Co si počnete v den odplaty, až zdálky přižene se neštěstí? Koho po­běží­te o po­moc poprosit? Kde za­ne­chá­te své bo­hatství? 4 Ne­z­bu­de vám než se krčit s vězni, než padnout mezi mrtvými. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chys­tá udeřit! 5 Běda Asýrii, met­le mého hněvu – hůl v je­jich ruce je má prch­livost!

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

4 Nepozos­tane iba zo­hnúť sa medzi väzňami, a pad­nú medzi po­bitými. Pri tom pri všet­kom ne­od­vráti sa jeho hnev, a ešte vždy bude jeho ruka vy­stretá.

Evanjelický

4 Kto sa nezoh­ne medzi zajatých, pad­ne medzi za­bitých. Pri­tom všet­kom sa ne­od­vrátil Jeho hnev a Jeho ruka je ešte stále vy­stretá.

Ekumenický

4 Nič iné im nezos­táva, len sa zo­hnúť medzi väzňami alebo pad­núť medzi za­bitých. Na­priek tomu všet­kému sa však ne­od­vracia jeho hnev, jeho ruka je ešte vy­stretá.

Bible21

4 Ne­z­bu­de vám než se krčit s vězni, než padnout mezi mrtvými. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chys­tá udeřit!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček