Bible21Izaiáš10,28

Izaiáš 10:28

Při­táh­li do Ajatu, prošli Migronem, v Mi­chma­su zří­di­li si skla­diště.


Verš v kontexte

27 V ten den je­jich bře­meno spadne z tvého ra­mene a je­jich jho ze tvé šíje – jho se po ole­ji se­smekne. 28 Při­táh­li do Ajatu, prošli Migronem, v Mi­chma­su zří­di­li si skla­diště. 29 Pro­š­li průsmykem: „Přenocujeme v Gebě!“ Ráma se vyděsila, Gibea Saulova se dala na útěk.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

28 Prij­de proti Aj­jatu, prej­de cez Mig­ron do Mich­masu, k­de složí svoju batožinu.

Evanjelický

28 pri­chádza od Aj­jatu; pre­chádza cez Mig­rón, v Mich­máši si ukladá výs­troj.

Ekumenický

28 Ide na Aj­jatu, pre­chádza cez Mig­rón, v Michmase si necháva výzb­roj,

Bible21

28 Při­táh­li do Ajatu, prošli Migronem, v Mi­chma­su zří­di­li si skla­diště.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček