Bible21Izaiáš10,22

Izaiáš 10:22

I kdy­by tvého li­du, Iz­rae­li, bylo jako pís­ku v moři, jen po­zůsta­tek se navrátí. Záhu­ba už je roz­hodnu­ta, sprave­dlnost při­jde jako záplava.


Verš v kontexte

21 Po­zůsta­tek se navrátí, po­zůsta­tek Jáko­ba se navrátí k Mo­cné­mu Bo­hu. 22 I kdy­by tvého li­du, Iz­rae­li, bylo jako pís­ku v moři, jen po­zůsta­tek se navrátí. Záhu­ba už je roz­hodnu­ta, sprave­dlnost při­jde jako záplava. 23 Pán, Hos­po­din zástupů, se roz­ho­dl přivést na ce­lou zemi záhu­bu.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

22 Lebo keby bolo tvoj­ho ľudu, Iz­raelu, jako mor­ského pies­ku, len ostatok sa na­vráti z neho. Usúdená záhuba za­plaví spraved­livosťou jako povodeň.

Evanjelický

22 Keby bolo tvoj­ho ľudu, Iz­rael, ako mor­ského pies­ku, len zvyšok sa v ňom ob­ráti. Pad­lo roz­hod­nutie o záhube, ktorá pri­plaví spravod­livosť.

Ekumenický

22 Aj keby bolo tvoj­ho ľudu, Iz­rael, ako mor­ského pies­ku, len zvyšok z neho sa vráti. Záhuba je stanovená, pre­teká spravod­livosť.

Bible21

22 I kdy­by tvého li­du, Iz­rae­li, bylo jako pís­ku v moři, jen po­zůsta­tek se navrátí. Záhu­ba už je roz­hodnu­ta, sprave­dlnost při­jde jako záplava.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček