Bible21Izaiáš10,21

Izaiáš 10:21

Po­zůsta­tek se navrátí, po­zůsta­tek Jáko­ba se navrátí k Mo­cné­mu Bo­hu.


Verš v kontexte

20 V ten den už po­zůsta­tek Iz­rae­le a ti, kdo se za­chrání z domu Jáko­bova, ne­bu­dou spo­léhat na to­ho, kdo je bi­je, ale bu­dou oprav­dově spo­léhat na Hos­po­di­na, Svatého iz­rael­ského. 21 Po­zůsta­tek se navrátí, po­zůsta­tek Jáko­ba se navrátí k Mo­cné­mu Bo­hu. 22 I kdy­by tvého li­du, Iz­rae­li, bylo jako pís­ku v moři, jen po­zůsta­tek se navrátí. Záhu­ba už je roz­hodnu­ta, sprave­dlnost při­jde jako záplava.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

21 Ostatok sa na­vráti, ostatok Jakobov, k sil­nému Bohu, Udat­nému Hr­dinovi.

Evanjelický

21 Zvyšok sa ob­ráti, zvyšok Jákobov, k moc­nému Bohu.

Ekumenický

21 Zvyšok sa vráti, zvyšok Jákobov k mocnému Bohu.

Bible21

21 Po­zůsta­tek se navrátí, po­zůsta­tek Jáko­ba se navrátí k Mo­cné­mu Bo­hu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček