Bible21Izaiáš1,26

Izaiáš 1:26

Vrátím ti soud­ce tak jako kdysi, budeš mít rád­ce jako dřív. A po­tom bu­deš znovu nazýváno: Město sprave­dlnosti, Věrné město.


Verš v kontexte

25 Ob­rátím pro­ti to­bě ruku, dočista vy­tavím tvo­ji strusku, odstraním z tebe všech­nu nečisto­tu! 26 Vrátím ti soud­ce tak jako kdysi, budeš mít rád­ce jako dřív. A po­tom bu­deš znovu nazýváno: Město sprave­dlnosti, Věrné město. 27 Sion teh­dy bude vy­kou­pen práve­ma jeho kajícní sprave­dlností.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 A na­vrátim ti tvojich sud­cov, k­torí budú jako tam prv, a tvojich rad­cov, ako na počiat­ku, a potom sa budeš volať mes­tom spraved­livos­ti, ver­ným mes­tom.

Evanjelický

26 Vrátim ti tvojich sud­cov, ako boli kedysi, i tvojich rad­cov, ako boli na počiat­ku. Po­tom ťa na­zvú Spravod­livým mes­tom, Hradom ver­nos­ti.

Ekumenický

26 Vrátim ti sud­cov, ako boli kedysi, aj tvojich porad­cov ako voľakedy. Po­tom ťa na­zvú spravod­livým mes­tom, mes­tom ver­nos­ti.

Bible21

26 Vrátím ti soud­ce tak jako kdysi, budeš mít rád­ce jako dřív. A po­tom bu­deš znovu nazýváno: Město sprave­dlnosti, Věrné město.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček