Bible21Genesis41,3

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­aktuál­nej­šie­ho čes­ké­ho
pre­kla­du Biblie 21. sto­ro­čia
kú­pi­te napr.:
tu, tu alebo tu

Genesis 41:3

Náhle za nimi z Nilu vy­stou­pi­lo sedm jiných krav, nápadně ošklivých a hu­bených; po­stavi­ly se k těm prvním kravám na bře­hu Nilu


Verš v kontexte

2 a hle, z Nilu vy­stou­pi­lo sedm nápadně krásných a tučných krav a pás­ly se v mokřině. 3 Náhle za nimi z Nilu vy­stou­pi­lo sedm jiných krav, nápadně ošklivých a hu­bených; po­stavi­ly se k těm prvním kravám na bře­hu Nilu 4 a tyto ošklivé a hu­bené krávy sežraly těch sedm krásných a tučných. Vtom se Fa­rao pro­bu­dil.

späť na Genesis, 41

Príbuzné preklady Roháček

3 A zase hľa, za nimi vy­chádzalo z rieky iných sedem kráv, šered­ných na po­hľad a chudých, a po­stavily sa na strane tam­tých kráv na brehu rieky.

Evanjelický

3 A hľa, za nimi vy­stupovalo z Nílu sedem iných kráv, na po­hľad škaredých a chudých; i po­stavili sa vedľa kráv na brehu Nílu.

Ekumenický

3 Po nich vy­stúpilo z Nílu sedem iných, na vzhľad ne­pek­ných a vy­chud­nutých kráv, ktoré si stali na breh Nílu vedľa pr­vých kráv.

Bible21

3 Náhle za nimi z Nilu vy­stou­pi­lo sedm jiných krav, nápadně ošklivých a hu­bených; po­stavi­ly se k těm prvním kravám na bře­hu Nilu

Bible21Genesis41,3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček