Bible21Genesis28,2

Genesis 28:2

Vstaň a jdi do Pa­dan-ara­mu, do domu Betue­la, otce tvé matky, a tam si vy­ber manželku z dcer svého strýce Lába­na.


Verš v kontexte

1 Izák si tedy za­vo­lal Jáko­ba, požeh­nal mu a přikázal mu: „Ne­ber si manželku z kanaán­ských dcer. 2 Vstaň a jdi do Pa­dan-ara­mu, do domu Betue­la, otce tvé matky, a tam si vy­ber manželku z dcer svého strýce Lába­na. 3 Kéž ti Vše­mo­hou­cí Bůh požeh­ná, kéž tě roz­plodí a roz­množí, aby ses stal ot­cem svaz­ku národů.

späť na Genesis, 28

Príbuzné preklady Roháček

2 Zo­ber sa, idi do Pádan-arama, do domu Betuela, otca svojej mat­ky, a od­tiaľ si vez­mi ženu, z dcér Lábana, brata svojej mat­ky.

Evanjelický

2 Vy­ber sa, choď do Pad­dán-Aramu, do domu Betúéla, otca tvojej mat­ky, a vez­mi si od­tiaľ ženu z dcér Lábána, brata tvojej mat­ky.

Ekumenický

2 Vy­ber sa do Pad­dan Arama, do domu Betúela, otca tvojej mat­ky, a tam si vy­ber ženu z dcér Lábana, brata tvojej mat­ky.

Bible21

2 Vstaň a jdi do Pa­dan-ara­mu, do domu Betue­la, otce tvé matky, a tam si vy­ber manželku z dcer svého strýce Lába­na.

Bible21Genesis28,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček