Bible21Genesis28,16

Genesis 28:16

Jákob se pro­bu­dil a zvo­lal: „­Na tom­to místě je oprav­du Hos­po­din – a já jsem to nevěděl!“


Verš v kontexte

15 Hle, já jsem s te­bou! Budu tě chránit, kamko­li půjdeš, a znovu tě přive­du do této země. Ne­opustím tě, dokud ne­vy­konám, co jsem ti řekl.“ 16 Jákob se pro­bu­dil a zvo­lal: „­Na tom­to místě je oprav­du Hos­po­din – a já jsem to nevěděl!“ 17 V po­svátné hrůze pokračoval: „Jak hroz­né je toto místo! Není to nic jiného než Boží dům a toto mu­sí být ne­bes­ká brána!“

späť na Genesis, 28

Príbuzné preklady Roháček

16 A Jakob sa pre­budil zo svoj­ho sna a po­vedal: Na­ozaj je Hos­podin na tom­to mies­te, a ja som ne­vedel o tom!

Evanjelický

16 Keď sa Jákob pre­budil zo spán­ku, po­vedal: Na­ozaj Hos­podin je na tom­to mies­te, a ja som o tom ne­vedel.

Ekumenický

16 Keď sa Jákob pre­budil zo spán­ku, po­vedal: Na­ozaj, Hos­podin je na tom­to mies­te, ja som to ne­vedel.

Bible21

16 Jákob se pro­bu­dil a zvo­lal: „­Na tom­to místě je oprav­du Hos­po­din – a já jsem to nevěděl!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček