Bible21Genesis27,35

Genesis 27:35

Ten však od­po­věděl: „Tvůj bra­tr přišel se lstí a vzal ti požehnání.“


Verš v kontexte

34 Když Ezau us­lyšel slova svého ot­ce, dal se do hroz­ného křiku a s ne­smírnou hořkostí žádal ot­ce: „Požeh­nej mně! Mně také, otče můj!“ 35 Ten však od­po­věděl: „Tvůj bra­tr přišel se lstí a vzal ti požehnání.“ 36 Tu zvo­lal: „Tak pro­to do­stal jméno Jákob, Pod­razák! Vž­dyť mě už dva­krát pod­razil: vzal mi prvo­ro­zen­ství a hle, teď mi vzal i požehnání!“ Po­tom se ze­ptal: „Copak ti ne­zbylo žádné požeh­nání pro mě?“

späť na Genesis, 27

Príbuzné preklady Roháček

35 A on odpovedal: Tvoj brat prišiel so ľsťou a vzal tvoje požeh­nanie.

Evanjelický

35 Ten však od­povedal: Tvoj brat prišiel pod­vod­ne a uchvátil ti požeh­nanie.

Ekumenický

35 On po­vedal: Pod­vod­ne prišiel tvoj brat a vzal ti požeh­nanie.

Bible21

35 Ten však od­po­věděl: „Tvůj bra­tr přišel se lstí a vzal ti požehnání.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček