Bible21Genesis27,31

Genesis 27:31

Také on připravil po­choutku a při­ne­sl ji své­mu otci se slovy: „Vstaň, otče, a jez z úlovku svého sy­na, abys mi pro­to s chutí požehnal.“


Verš v kontexte

30 A vtom, jakmi­le Izák Jáko­bovi požeh­nal, právě když Jákob vy­šel od svého otce Izáka, vrá­til se jeho bra­tr Ezau z lovu. 31 Také on připravil po­choutku a při­ne­sl ji své­mu otci se slovy: „Vstaň, otče, a jez z úlovku svého sy­na, abys mi pro­to s chutí požehnal.“ 32 Izák, jeho otec, mu však ře­kl: „Kdo jsi?“ „Já jsem tvůj syn,“ od­po­věděl. „Tvůj prvo­ro­zený, Ezau!“

späť na Genesis, 27

Príbuzné preklady Roháček

31 A bol aj on pri­pravil chut­ný po­krm a doniesol svoj­mu ot­covi a po­vedal mu: Nech vstane môj otec a jie z lovu svoj­ho syna, aby ma požeh­nala tvoja duša!

Evanjelický

31 Aj on pri­pravil po­chúťku a priniesol ju ot­covi. A po­vedal svoj­mu ot­covi: Otče môj, vstaň a zajedz si z úlov­ku svoj­ho syna, aby si ma mohol požeh­nať.

Ekumenický

31 On tiež pri­pravil obľúbené jed­lo, priniesol ho ot­covi a po­vedal: Otec môj, vstaň a najedz sa z úlovku svoj­ho syna, aby si ma mohol požeh­nať.

Bible21

31 Také on připravil po­choutku a při­ne­sl ji své­mu otci se slovy: „Vstaň, otče, a jez z úlovku svého sy­na, abys mi pro­to s chutí požehnal.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček