Bible21Genesis27,22

Genesis 27:22

Jákob tedy přistou­pil ke své­mu otci Izá­kovi. Ten na něj sáhl a ře­kl: „Hlas je Jákobův, ale ruce Ezauovy.“


Verš v kontexte

21 Izák ale Jáko­bovi ře­kl: „Po­jď blíž, ať na tebe sáhnu, můj synu, zda jsi oprav­du můj syn Ezau, nebo ne.“ 22 Jákob tedy přistou­pil ke své­mu otci Izá­kovi. Ten na něj sáhl a ře­kl: „Hlas je Jákobův, ale ruce Ezauovy.“ 23 Ne­po­znal ho, pro­tože měl ruce chlu­paté jako jeho bra­tr Ezau, a tak mu požeh­nal.

späť na Genesis, 27

Príbuzné preklady Roháček

22 A Jakob pri­stúpil k Izákovi, svoj­mu ot­covi, ktorý ho ohmatal a po­vedal: Hlas je Jakobov, a ruky sú ruky Ezavove.

Evanjelický

22 Jákob pri­stúpil k ot­covi Izákovi. Keď ho ten ohmatal, po­vedal: Hlas je Jákobov, ale ruky sú Ézavove.

Ekumenický

22 Jákob pri­stúpil k svojmu ot­covi Izákovi, ktorý sa ho dot­kol, a po­vedal: Hlas, ten je Jákobov, ale ruky, tie sú Ézavove.

Bible21

22 Jákob tedy přistou­pil ke své­mu otci Izá­kovi. Ten na něj sáhl a ře­kl: „Hlas je Jákobův, ale ruce Ezauovy.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček