Bible21Genesis15,9

Genesis 15:9

On mu od­po­věděl: „Při­nes mi tříletou jalovici, tříletou ko­zu, tříletého be­ra­na, také hrd­ličku a holoubě.“


Verš v kontexte

8 Abram se ze­ptal: „Hos­po­di­ne, Pane můj, pod­le če­ho po­znám, že ji zdědím?“ 9 On mu od­po­věděl: „Při­nes mi tříletou jalovici, tříletou ko­zu, tříletého be­ra­na, také hrd­ličku a holoubě.“ 10 Abram mu všech­na ta zvířa­ta při­ne­sl, rozťal je na­půl a po­ložil jednu část pro­ti druhé; ptáky však ne­roz­tínal.

späť na Genesis, 15

Príbuzné preklady Roháček

9 A riekol mu: Vez­mi mi troj­ročnú jalovicu, troj­ročnú kozu a troj­ročného barana a hrd­ličku a holúbä.

Evanjelický

9 Nato mu riekol: Dones mi troj­ročnú jalovicu, troj­ročnú kozu, troj­ročného barana, hrd­ličku a holúbä.

Ekumenický

9 On mu od­povedal: Prines mi troj­ročnú jalovicu, troj­ročnú kozu, troj­ročného barana, hrd­ličku a holúb­ka.

Bible21

9 On mu od­po­věděl: „Při­nes mi tříletou jalovici, tříletou ko­zu, tříletého be­ra­na, také hrd­ličku a holoubě.“

Bible21Genesis15,9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček