Bible21Galatským5,3

Galatským 5:3

Každé­mu, kdo se chce dát obřezat, znovu po­tvrzu­ji, že mu­sí do­držovat ce­lý Zákon.


Verš v kontexte

2 Já Pavel vám teď něco řeknu: dá­te-li se obřezat, Kri­stus vám ne­bu­de k niče­mu! 3 Každé­mu, kdo se chce dát obřezat, znovu po­tvrzu­ji, že mu­sí do­držovat ce­lý Zákon. 4 Zbavi­li jste se Krista, vy všich­ni, kdo se osprave­dlňujete Záko­nem; odpad­li jste od mi­losti!

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

3 A zase osvedčujem každému človekovi, ktorý sa ob­rezuje, že je po­vin­ný na­pl­niť celý zákon.

Evanjelický

3 A znovu osvedčujem každému ob­rezanému, že je po­vin­ný pl­niť celý zákon.

Ekumenický

3 A znova do­svedčujem každému ob­rezanému, že je po­vin­ný za­chovávať celý zákon.

Bible21

3 Každé­mu, kdo se chce dát obřezat, znovu po­tvrzu­ji, že mu­sí do­držovat ce­lý Zákon.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček