Bible21Filipským2,6

Filipským 2:6

Ačko­li sdí­lel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval.


Verš v kontexte

5 Smýš­lej­te tak, jak smýš­lel Kri­stus Ježíš: 6 Ačko­li sdí­lel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. 7 Místo toho se vzdal sám sebe: přijal pod­sta­tu služebníka, vzal na sebe lid­s­kou podo­bu.

späť na Filipským, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 ktorý súc v podobe Boha ne­považoval toho za lúpež byť rov­ný Bohu,

Evanjelický

6 ktorý mal podobu Božiu a svoju rov­nosť s Bohom ne­po­kladal za lúpež,

Ekumenický

6 On, hoci mal Božiu podobu, svoju rov­nosť s Bohom ne­po­kladal za ulúpenú vec,

Bible21

6 Ačko­li sdí­lel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček