Bible21Filipským1,6

Filipským 1:6

Jsem si jist, že Ten, který ve vás za­čal dob­ré dílo, je dove­de až do kon­ce v den Krista Ježíše.


Verš v kontexte

5 z to­ho, jak se od prvního dne až do­po­sud podílí­te na evange­liu. 6 Jsem si jist, že Ten, který ve vás za­čal dob­ré dílo, je dove­de až do kon­ce v den Krista Ježíše. 7 Právem tak­to smýšlím o vás všech, pro­tože mě nosí­te v srd­ci; vy všich­ni má­te se mnou podíl na Boží mi­losti, jak v mém vězení, tak v ob­hajobě a po­tvrzování evange­lia.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 a práve pre­to dôverujem, že ten, ktorý za­počal vo vás dob­ré dielo, ho aj dokoná a za­chová až do dňa Ježiša Kris­ta,

Evanjelický

6 A som pre­svedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dob­ré dielo, aj ho do­koná až do dňa Kris­ta Ježiša.

Ekumenický

6 Som pre­svedčený, že ten, čo vo vás začal dob­ré dielo, ho aj do­končí, až do dňa Kris­ta Ježiša.

Bible21

6 Jsem si jist, že Ten, který ve vás za­čal dob­ré dílo, je dove­de až do kon­ce v den Krista Ježíše.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček