Bible21Filemonovi1,17

Filemonovi 1:17

Máš-li mě za spo­lečníka, při­jmi ho jako mne.


Verš v kontexte

16 ne již jako ot­roka, ale jako něko­ho, kdo je více než ot­rok, a sice mi­lovaný bra­tr. Je mi ob­zvlášť drahý, a čím spíše to­bě, ať už v lid­ském smys­lu nebo v Pánu. 17 Máš-li mě za spo­lečníka, při­jmi ho jako mne. 18 Pokud ti způso­bil něja­kou ško­du nebo něco dluží, přič­ti to mně.

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Ak tedy mňa máš za spolu­účast­níka, prij­mi ho jako mňa.

Evanjelický

17 Ak ma teda po­kladáš za druha, prij­mi ho ako mňa samého.

Ekumenický

17 Ak ma teda po­kladáš za druha, prij­mi ho ako mňa samot­ného.

Bible21

17 Máš-li mě za spo­lečníka, při­jmi ho jako mne.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček