Bible21Ezechiel18,13

Ezechiel 18:13

půjčuje jako li­chvářia vy­máhá si úroky. Takový má snad žít? Niko­li! Za všech­ny ohavnosti, které pro­váděl, jis­tě zemře; jeho krev ulpí na něm.


Verš v kontexte

12 ub­ližuje chudým a ubohým, přivlastňuje si, co mu nepatří, nevrací, co vzal do zástavy, upírá oči na modly, páchá ohavnosti, 13 půjčuje jako li­chvářia vy­máhá si úroky. Takový má snad žít? Niko­li! Za všech­ny ohavnosti, které pro­váděl, jis­tě zemře; jeho krev ulpí na něm. 14 Tře­ba však zplodí sy­na, který vi­dí všech­ny hří­chy, které jeho otec páchá, pro­hlédne a za­čne jednat ji­nak:

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

13 keby dával na úžeru a bral by úrok, či azda bude žiť? Nebude žiť! Vy­konal všet­ky tie ohav­nos­ti; is­tot­ne zo­mrie; jeho krv nech je na ňom!

Evanjelický

13 dáva na úžeru a berie úrok - ostane ten nažive? Nebude žiť! Spáchal všet­ky tieto ohav­nos­ti. Určite zo­mrie a jeho krv bude na ňom.

Ekumenický

13 dáva na úžeru a berie úrok — ostane ten nažive? Nebude žiť! Spáchal všet­ky tieto ohav­nos­ti. Určite zo­mrie a jeho krv bude na ňom.

Bible21

13 půjčuje jako li­chvářia vy­máhá si úroky. Takový má snad žít? Niko­li! Za všech­ny ohavnosti, které pro­váděl, jis­tě zemře; jeho krev ulpí na něm.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček