Bible21Ezdráš9,6

Ezdráš 9:6

se slovy: „Je mi han­ba, Bože můj! Stydím se k to­bě zvednout tvář, Bože můj! Naše hří­chy nám pře­rost­ly přes hlavu, naše vina do­sáh­la k ne­bi.


Verš v kontexte

5 Teprve v čas večerní obě­ti jsem se ze své trýzně vzpa­ma­toval. Stále ještě v roz­trženém rou­chu a pláš­ti jsem padl na ko­le­na a vze­pjal ruce k Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, 6 se slovy: „Je mi han­ba, Bože můj! Stydím se k to­bě zvednout tvář, Bože můj! Naše hří­chy nám pře­rost­ly přes hlavu, naše vina do­sáh­la k ne­bi. 7 Ode dnů našich praot­ců až dodnes hro­madí­me svou vi­nu, a tak jsme pro své hří­chy i se svý­mi krá­li a kněží­mi byli vy­dáváni do ru­kou okolních králů. Až dodnes jsme za­kouše­li meč, za­jetí, plenění i zjevné zostu­zení.

späť na Ezdráš, 9

Príbuzné preklady Roháček

6 riekol som: Môj Bože, han­bím sa a stydím po­z­dvih­núť, môj Bože, svoju tvár k tebe, lebo naše ne­právos­ti sa rozm­nožily tak, že sahajú až nad našu hlavu, a naše pre­vinenie narást­lo, že sahá až do neba.

Evanjelický

6 a po­vedal som: Bože môj, pýrim sa a han­bím po­z­dvih­núť, Bože môj, svoju tvár k Tebe, lebo naše ne­právos­ti sa rozm­nožili až nad hlavu a naše pre­vinenie vzrást­lo až k nebu.

Ekumenický

6 a vravel som: Môj Bože, pýrim sa a han­bím sa po­z­dvih­núť svoju tvár k tebe, môj Bože, lebo naše ne­právos­ti nám prerást­li cez hlavu a naše pre­vinenia siahajú až po nebesia.

Bible21

6 se slovy: „Je mi han­ba, Bože můj! Stydím se k to­bě zvednout tvář, Bože můj! Naše hří­chy nám pře­rost­ly přes hlavu, naše vina do­sáh­la k ne­bi.

Bible21Ezdráš9,6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček