Bible21Ezdráš8,30

Ezdráš 8:30

Tito kněží a levi­té tedy při­ja­li zod­po­vědnost za stříbro, zla­to i náčiní, jež mě­li donést do Je­ruzalé­ma, do domu naše­ho Bo­ha.


Verš v kontexte

29 Peč­livě je střež­te, dokud je v Je­ruzalémě ne­od­váží­te předním kněžím, levi­tům a před­stavi­te­lům iz­rael­ských ot­cov­ských rodů do ko­mor Hos­po­di­nova chrámu.“ 30 Tito kněží a levi­té tedy při­ja­li zod­po­vědnost za stříbro, zla­to i náčiní, jež mě­li donést do Je­ruzalé­ma, do domu naše­ho Bo­ha. 31 Dvanáctého dne prvního měsíce jsme se od průplavu Ahava vy­da­li na ces­tu do Je­ruzalé­ma. Bůh nad ná­mi držel svou ruku a chránil nás na cestě před ne­přá­te­li a lu­piči.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

30 A tak pre­vzali kňazi a Leviti váhu strieb­ra a zlata a nádoby, aby to dopravili do Jeruzalema, do domu nášho Boha.

Evanjelický

30 Kňazi a levíti prijali od­vážené strieb­ro, zlato a nádoby, aby ich do­pravili do Jeruzalema, do domu nášho Boha.

Ekumenický

30 Kňazi a leviti pre­vzali od­vážené strieb­ro, zlato a nádoby, aby ich do­pravili do Jeruzalema, do domu nášho Boha.

Bible21

30 Tito kněží a levi­té tedy při­ja­li zod­po­vědnost za stříbro, zla­to i náčiní, jež mě­li donést do Je­ruzalé­ma, do domu naše­ho Bo­ha.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček