Bible21Ezdráš8,29

Ezdráš 8:29

Peč­livě je střež­te, dokud je v Je­ruzalémě ne­od­váží­te předním kněžím, levi­tům a před­stavi­te­lům iz­rael­ských ot­cov­ských rodů do ko­mor Hos­po­di­nova chrámu.“


Verš v kontexte

28 Ře­kl jsem jim: „Jste svatí Hos­po­di­nu a rovněž toto náčiní je svaté. Toto zla­to a stříbro je dob­rovolný dar Hos­po­di­nu, Bohu vašich ot­ců. 29 Peč­livě je střež­te, dokud je v Je­ruzalémě ne­od­váží­te předním kněžím, levi­tům a před­stavi­te­lům iz­rael­ských ot­cov­ských rodů do ko­mor Hos­po­di­nova chrámu.“ 30 Tito kněží a levi­té tedy při­ja­li zod­po­vědnost za stříbro, zla­to i náčiní, jež mě­li donést do Je­ruzalé­ma, do domu naše­ho Bo­ha.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

29 Po­zoruj­te a strážte to, do­kiaľ to neodvážite pred kniežatami kňazov a Levitov a p­red kniežatami ot­cov Iz­raela v Jeruzaleme, v komorách domu Hos­podinov­ho.

Evanjelický

29 Opat­ruj­te ich a strážte, kým ich ne­od­vážite pop­red­ným kňazom a levítom i predákom rodín iz­rael­ských v Jeruzaleme v komorách domu Hos­podinov­ho.

Ekumenický

29 Opat­ruj­te ich a strážte, kým ich ne­od­vážite pred pred­stavenými kňazov, levitov a pred pred­stavenými iz­rael­ských rodov v Jeruzaleme, v komorách Hos­podinov­ho domu!

Bible21

29 Peč­livě je střež­te, dokud je v Je­ruzalémě ne­od­váží­te předním kněžím, levi­tům a před­stavi­te­lům iz­rael­ských ot­cov­ských rodů do ko­mor Hos­po­di­nova chrámu.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček