Bible21Ezdráš8,16

Ezdráš 8:16

Svo­lal jsem tedy vůd­ce Elie­ze­ra, Ari­e­la, Še­majáše, Elna­ta­na, Ja­ri­ba, Elna­ta­na, Náta­na, Za­cha­ri­áše a Mešula­ma spo­lu s učeným Joja­ri­bem a Elnátanem


Verš v kontexte

15 Shro­máž­dil jsem je u ahav­ského průplavu, kde jsme po tři dny tá­boři­li. Pátral jsem mezi li­dem i mezi kněží­mi po levi­tech, ale žádné jsem nenašel. 16 Svo­lal jsem tedy vůd­ce Elie­ze­ra, Ari­e­la, Še­majáše, Elna­ta­na, Ja­ri­ba, Elna­ta­na, Náta­na, Za­cha­ri­áše a Mešula­ma spo­lu s učeným Joja­ri­bem a Elnátanem 17 a po­slal jsem je za Idem, před­sta­veným levi­tů v Ka­sifii. Poučil jsem je, co říci Idovi a jeho bra­trům, chrá­movým sluhům v Ka­sifii: Ať nám pošlou služebníky pro dům naše­ho Bo­ha.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

16 Vtedy som po­slal po Eliézera, po Ariela, po Šemai­áša, po El­natána, po Jariba, po El­natána, po Nátana, po Za­chariáša, po Mešul­lama, pred­ných, a po Jojariba a po El­natána, umných učiteľov.

Evanjelický

16 Po­slal som teda po predákov, po Elíezera, Ariéla, Šemaju, El­nátána, Háríba, El­nátána, Nátana, Zechar­ju a Mešuláma a po učiteľov Jójáríba a El­nátána;

Ekumenický

16 Vtedy som po­slal po predákov a učiteľov, po Elíezera, Aríela, Šemaju, El­nátana, Nátana, Zechar­ju a Mešul­láma a po učiteľov Jaríba a El­nátana.

Bible21

16 Svo­lal jsem tedy vůd­ce Elie­ze­ra, Ari­e­la, Še­majáše, Elna­ta­na, Ja­ri­ba, Elna­ta­na, Náta­na, Za­cha­ri­áše a Mešula­ma spo­lu s učeným Joja­ri­bem a Elnátanem

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček