Bible21Ezdráš6,6

Ezdráš 6:6

Od­po­věď zněla: Tatenajovi, hej­tmanu za­eufratského kraje, Štar-boznajovi a ostatním úředníkům za Eufra­tem: Ne­vměšuj­te se!


Verš v kontexte

5 Zlaté a stříbrné náčiní Božího do­mu, které Nabukadne­zar odne­sl z je­ruzalém­ského chrá­mu a za­ne­sl do Babylo­nu, bude vráceno. Ne­chť je odne­seno na své místo do chrá­mu v Je­ruzalémě, kde je složí­te v Božím do­mě. 6 Od­po­věď zněla: Tatenajovi, hej­tmanu za­eufratského kraje, Štar-boznajovi a ostatním úředníkům za Eufra­tem: Ne­vměšuj­te se! 7 Ne­ruš­te práci na Božím do­mě. Ži­dov­ský správ­ce a ži­dovští stařeši­nové ne­chť bu­dují Boží dům na původním místě.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

6 A tak teraz ty, Tat­tenai, voj­voda za riekou, Šetar-bozenai, so svojimi spoločník­mi, Afar­sechania, ktorí sú za riekou, buďte ďaleko od­tiaľ.

Evanjelický

6 Teraz teda ty, Tat­tenaj, mies­to­držiteľ v Záriečí, Šetar-Bóz­naj so svojimi druh­mi i správ­covia v Záriečí, vy sa od­tiaľ vzdiaľte.

Ekumenický

6 Teraz teda Tat­tenaj, mies­to­držiteľ na Záriečí, a Šetar-Bózenaj so svojimi spolu­pracov­ník­mi i správ­covia spoza Rieky, choďte od­tiaľ preč!

Bible21

6 Od­po­věď zněla: Tatenajovi, hej­tmanu za­eufratského kraje, Štar-boznajovi a ostatním úředníkům za Eufra­tem: Ne­vměšuj­te se!

Bible21Ezdráš6,6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček