Bible21Ezdráš6,4

Ezdráš 6:4

Po třech vrst­vách tesaných kvádrů ne­chť násle­duje vrst­va dře­va. Nákla­dy bu­dou hraze­ny z králov­ské poklad­ny.


Verš v kontexte

3 Král Kýros v prvním roce své vlá­dy vy­dal nařízení o Božím do­mě v Je­ruzalémě: Ne­chť je ten dům vy­stavěn na místě, kam se přináše­ly obě­ti, a to na původních zákla­dech. Ne­chť je 30 lok­tů vy­soký, 60 lok­tů dlouhý a 20 lok­tů ši­roký. 4 Po třech vrst­vách tesaných kvádrů ne­chť násle­duje vrst­va dře­va. Nákla­dy bu­dou hraze­ny z králov­ské poklad­ny. 5 Zlaté a stříbrné náčiní Božího do­mu, které Nabukadne­zar odne­sl z je­ruzalém­ského chrá­mu a za­ne­sl do Babylo­nu, bude vráceno. Ne­chť je odne­seno na své místo do chrá­mu v Je­ruzalémě, kde je složí­te v Božím do­mě.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

4 Tri rady bude veľkých kameňov a rad nového dreva, a ná­klad sa dá z domu kráľov­ho.

Evanjelický

4 Tri rady z kvád­rov a jeden rad drevený; trovy sa majú hradiť z kráľovej po­klad­nice.

Ekumenický

4 Tri vrstvy sú z kresaného kameňa a po­tom jed­na vrstva z dreva.

Bible21

4 Po třech vrst­vách tesaných kvádrů ne­chť násle­duje vrst­va dře­va. Nákla­dy bu­dou hraze­ny z králov­ské poklad­ny.

Bible21Ezdráš6,4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček