Bible21Ezdráš6,22

Ezdráš 6:22

Po sedm dní šťastně slavi­li Svá­tek ne­kvašených chle­bů, ne­boť je Hos­po­din obšťastnil, když jim na­klo­nil srd­ce asyr­ského krále, aby je podpořil v práci na Božím chrá­mu, na do­mě Boha Iz­rae­le.


Verš v kontexte

20 Kněží se pro­to očišťova­li a stejně tak levi­té. Když byli všich­ni do jedno­ho čis­tí, po­razi­li beránka všem navrá­til­cům, svým bratřím kněžím i sobě. 21 Beránka jedli synové Iz­rae­le navrácení ze za­jetí a s nimi každý, kdo se od­dě­lil od nečisto­ty okolních národů, aby hledal Hos­po­di­na, Boha Iz­rae­le. 22 Po sedm dní šťastně slavi­li Svá­tek ne­kvašených chle­bů, ne­boť je Hos­po­din obšťastnil, když jim na­klo­nil srd­ce asyr­ského krále, aby je podpořil v práci na Božím chrá­mu, na do­mě Boha Iz­rae­le.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

22 A slávili aj slávnosť nek­vasených chlebov sedem dní v rados­ti, lebo ich Hos­podin ob­daril radosťou a ob­rátil srd­ce as­sýr­skeho kráľa k nim, aby po­sil­nil ich ruky v diele domu Boha, Boha Iz­raelov­ho.

Evanjelický

22 S radosťou svätili sviatok nek­vasených chlebov za sedem dní, lebo ich Hos­podin po­tešil a na­klonil im srd­ce asýr­skeho kráľa, aby im po­sil­nil ruky v práci pri chráme Boha iz­rael­ského.

Ekumenický

22 Slávili aj sláv­nosť nek­vasených chlebov sedem dní v radosti, lebo Hos­podin ich ob­daroval radosťou. Na­klonil k nim srd­ce asýr­skeho kráľa, aby po­silňoval ich ruky na stav­be domu Boha, Boha Iz­raela.

Bible21

22 Po sedm dní šťastně slavi­li Svá­tek ne­kvašených chle­bů, ne­boť je Hos­po­din obšťastnil, když jim na­klo­nil srd­ce asyr­ského krále, aby je podpořil v práci na Božím chrá­mu, na do­mě Boha Iz­rae­le.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček