Bible21Ezdráš6,20

Ezdráš 6:20

Kněží se pro­to očišťova­li a stejně tak levi­té. Když byli všich­ni do jedno­ho čis­tí, po­razi­li beránka všem navrá­til­cům, svým bratřím kněžím i sobě.


Verš v kontexte

19 Čtrnáctého dne prvního měsíce slavi­li navrá­til­ci Hod beránka. 20 Kněží se pro­to očišťova­li a stejně tak levi­té. Když byli všich­ni do jedno­ho čis­tí, po­razi­li beránka všem navrá­til­cům, svým bratřím kněžím i sobě. 21 Beránka jedli synové Iz­rae­le navrácení ze za­jetí a s nimi každý, kdo se od­dě­lil od nečisto­ty okolních národů, aby hledal Hos­po­di­na, Boha Iz­rae­le.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

20 Lebo sa boli očis­tili kňazi a Leviti jako jeden muž, všet­ci boli čis­tí, a za­bíjali veľkonočného barán­ka všet­kým synom pre­stehovania i svojim bratom kňazom i sebe.

Evanjelický

20 Keďže sa kňazi a levíti očis­tili, všet­ci do jed­ného boli čis­tí a za­bíjali pas­chál­neho barán­ka za všet­kých, čo boli v zajatí, za svojich bratov kňazov aj sami za seba.

Ekumenický

20 Keďže kňazi a leviti sa do jed­ného očis­tili, všet­ci boli čis­tí, a tak moh­li za­bíjať pas­chál­neho barán­ka všet­kým, čo prišli zo zajatia, aj svojim bratom kňazom, aj sebe.

Bible21

20 Kněží se pro­to očišťova­li a stejně tak levi­té. Když byli všich­ni do jedno­ho čis­tí, po­razi­li beránka všem navrá­til­cům, svým bratřím kněžím i sobě.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček