Bible21Ezdráš5,5

Ezdráš 5:5

Boží oko však bdělo nad ži­dov­ský­mi stařeši­ny, a tak je ne­cha­li, dokud o tom ne­bu­de zpra­ven Da­re­i­os a dokud od něj ne­při­jde od­po­věď.


Verš v kontexte

4 Pta­li se jich také na jmé­na stavi­te­lů chrá­mu. 5 Boží oko však bdělo nad ži­dov­ský­mi stařeši­ny, a tak je ne­cha­li, dokud o tom ne­bu­de zpra­ven Da­re­i­os a dokud od něj ne­při­jde od­po­věď. 6 Toto je znění do­pisu, který po­slal Ta­tenaj, hej­tman za­eufratského kraje, a Štar-boznaj s další­mi úředníky za­eufratského kraje krá­li Da­re­i­ovi.

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale oko ich Boha bolo ob­rátené na starších zo Židov, a ne­prekazili im, do­kiaľ by vec ne­prišla pred Dária, a vtedy že dajú od­tiaľ odpoveď na pís­ma o tom.

Evanjelický

5 Ale nad židov­skými staršími bdelo oko ich Boha, takže ich ne­pri­stavili v práci, do­kiaľ ne­príde hlásenie Dári­ovi a nedajú im od­poveď v tej­to veci.

Ekumenický

5 Božie oko však spočívalo na starších Židoch, a tak im ne­prerušili prácu, kým sa ne­predos­trie správa Dári­ovi a kým od­tiaľ nedos­tanú roz­hod­nutie o tom.

Bible21

5 Boží oko však bdělo nad ži­dov­ský­mi stařeši­ny, a tak je ne­cha­li, dokud o tom ne­bu­de zpra­ven Da­re­i­os a dokud od něj ne­při­jde od­po­věď.

Bible21Ezdráš5,5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček